Być czy mieć

Mimo, że moja filozofia życiowa skłania się bardziej ku być, czasami budzi się we mnie chęć posiadania. I tak oto chciałabym, aby na moich półkach stanęły książki:


   

   oraz

Mariusza Wilka:
Wołoka
Tropami rena
Wilczy notes
Dom nad Oniego

Geralda Durrella:
Moja rodzina i inne zwierzęta
Ogród bogów
Przeciążona arka
Zapiski ze zwierzyńca