Ku pamięci... i ozdobie


W codzienności towarzyszą nam pomniki. Wystawiamy na piedestał kogoś, kto zasłużył na naszą pamięć, kogo chcemy uczcić. Pomniki pełnią też rolę upiększania krajobrazu.
Wieszamy na domach tablice pamiątkowe i one już raczej nie spełniają funkcji ozdobnej; mają sprawić, że pieszy przystanie, zamyśli się i poszpera później po różniastych źródłach wiadomości, kogóż to uczczono w ten sposób. I dlaczego.
Funkcję zdecydowanie ozdobną pełnią róznego rodzaju fontanny.
1. Obelisk na Załężu.
2. Tablica pamiątkowa z ul. Sobieskiego.
3-4. Plac Wolności. Ciekawe kto pierwszy postawił taką fontannę: Katowice czy Wrocław.
5. Żaba ze Stawowej.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger