Gerald Durrell. Menażeria.


W książce zamieszczono sześć opowiadań, których jak autor sam przyznaje w cytowanej na początku rozmowie z bratem, Lawrencem Durrellem, nie mógł dołączyć do innych swoich książek ze względu na rozbieżnośc tematyczną.
Książki Durrella dotyczą jego i jego rodziny otoczonej zachwycającym światem zwierząt. Autor potrafi w każdym zwierzęciu dostrzec jego urodę i opisać ją tak, że i czytelnik zaczyna zachwycać się mrówą czy mrówkojadem.
To dobre książki. Także dobre na poprawienie humoru.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger