Gene Brewer. Na promieniu światła.

Książka jest kontynuacją "K-PAX". Po pięciu latach od opisanych tam zdarzeń Prot powraca. Doktor Gene próbuje dotrzeć do jego alteg ego, Roberta - dąży do zrozumienia 
zahamowań pacjenta. Pojawiają się jeszcze inne składowe osobowości Prota.
Czy Prot odejdzie? Czy Robert będzie żył? Jaki wpływ będzie miał powrót Prota na pozodtałych pacjentów szpitala?

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger