Podróż do Wielkopolski i Śląska w roku 1821...

z niewydanych dotąd rękopisów Juliana Ursyna Niemcewicza. Poznań. Nakładem i czcionkami Ludwika Merzbacha 1872.

Glewice porządniejsze, lepiej zabudowane miasto od Tarnowic, liczące około 3000 mieszkańców. Handel atoli całkiem przeszedł w ręce żydowskie tak dalece, iż w obszernym rynku dwóch tylko jest kupców chrześcian. Rabin tutejszy sprowadzony jest z Polski.

W deszcz i zimno udałem się w dalszą drogę z Wrocławia, nie doznawszy przy bramach żadnej rewizyi, żadnego nawet zapytania. Jak z wielu innych względów, tak i z tego trzeba oddać sprawiedliwość rządowi pruskiemu, iż nie jest on niepotrzebnie sam ani dręczącym, ani podejrzliwym i że człowiek i myśli jego rozsądnej doznają wolności.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger