Giovanni Arpino. Zapach kobiety.

Jeśli ktoś lubi film pod tym samym tytułem, niech nie czyta książki. Mimo, że na jej okładce umieszczono informację, iż film jest oparty na powieści nie daje się dostrzec zbyt wiele podobieństw.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger