Gore Vidal. Na żywo z Golgoty.

Narratorem jest Tymoteusz, adresat listów św. Pawła. Do świata lat 90 po Chrystusie przenikają ludzie z XX wieku i próbują wywierać wpływ na żyjącego tam biskupa, a także starają sie o prowadzenie relacji na żywo z momentu ukrzyżowania Jezusa. Im dalej, tym bardziej wydumane i zagmatwane. Nie warto.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger