Gdy skręcimy...

z Warszawskiej w bramę możemy zobaczyć takie oto widoki. Mimo szumnych tablic głoszących, że na wysokości trwają roboty o 14:30 nie było na rusztowaniach nikogo. Już skończyli? Jeszcze nie zaczęli? A może to przerwa obiadowa?

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger