Ylljet Alicka. Kompromis.Tom zawiera trzynaście opowiadań obrazujących, w ironiczny sposób - Albanię z czasów totalitaryzmu i Albanię, która po zmianach politycznych usiłuje wrócić do normalności przy jednoczesnej próbie niezachłyśnięcia się przy okazji tym, co zachodnie.
Warto zerknąć do tych opowiadań i wyruszyć w podróż literacką po bałkańskich rejonach.

Ku zainteresowaniu:

Gdy zmarł Evener Hodża, naród albański pogrążył się w bólu i rozpaczy. A ponieważ ból najpełniej ujawnia się w płączu, więc w te dni informatorzy bezpieki złożyli szereg meldunków o jego rodzajach i natężeniu. (...) Chcę przytoczyć wyrazy płynące ze szczerego serca naszej głównej komunistki: Raz tylko pomyliłeś się, Evenerze, i to pomyliłeś strasznie: umarłeś! I nas osierociłeś. Zmarłeś i nie powiedziałeś nikomu. Oj! Dlaczego umarłeś? Dlaczego nam to zrobiłeś?

Zainteresowanych literaturą mało znanych regionów Europy odsyłam do wydawnictwa Pogranicze.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger