Antoine De Saint-Exupery. O sens życia.Wydane przez

Państwowy Instytut Wydawniczy

Przed omówieniem fragmentu twórczości De Saint-Exupery’ego mam tremę. Bo jakże pisać o pisarzu Wielkiego Formatu, o pisarzu, który w poetycki, choć nieco narwany, sposób potrafił zachwycić słowem podobnie jak zachwycał energią życia, jego smakowaniem i czerpaniem z niego aż do utraty tchu.

W zbiorze „O sens życia” zobaczymy De Saint-Exupery’ego autora opowiadania, reportażystę oraz autora przedmów. Opisana w jego reportażach Moskwa tchnie innością, wygląda tak, jak wyglądać może miasto rosyjskie postrzegane przez Nie-Słowianina. Smaczku dodaje fakt, iż autor portretuje Moskwę z lat trzydziestych XX wieku – miasto –potęgę, które zaczyna istnieć dla nowego porządku świata. Hiszpanię autor odwiedził i opisał w drugiej połowie lat. Z jego słów wyłania się Hiszpania ogarnięta wojną domową.

Wizyty w regionach ogarniętych wojną, czy wśród narastających teorii totalitaryzmu autor stawia przed nami pytania o sens życia, o sens każdego z naszych gestów, o działania, w których odnajdujemy siebie (ale co stanowi o naszym jestestwie?).

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger