Friedrich Glasl. Pomocy - konflikty! Koncepcje - ćwiczenia - metody praktyczne


Wydane przez
Oficynę Wydawniczą Impuls


Książka Friedricha Glasla jest dokładnie tym, co zapowiada tytuł - poradnikiem (naukowym) dotyczącym konfliktów. Autor przedstawia koncepcję faz eskalacji konfliktu i bazując na tej koncepcji dokładnie omawia kolejne etapy narastania konfliktu, wskazuje rodzaje pomocy jaka jest właściwa do kolejnego etapu i co ważne - nie pomija tego, co trwanie w konflikcie robi z człowiekiem zadając arcyciekawe pytanie" "czy ja mam konflikt, czy konflikt ma mnie?".


W książce znajdziemy instrukcje na temat tego, jak pracować nad sobą w sytuacjach konfliktowych, jak postrzegać siebie, co zrobić, by nie dopuścić do trwania grupy w konflikcie. Kolejne zagadnienia dotyczą już stricte uczestnictwa w konflikcie - Autor podsuwa rozwiązana na sytuacje, w której konflikt się zawiązuje, narasta, przedstawia mechanizmy rządzące konfliktami podczas ich eskalacji, wyjaśniając również czym jest mobbing.


Ostatni rozdział książki poświęcony jest profesjonalnej pomocy, do skorzystania, z której Autor namawia.


Friedrich Glasl nie nakłania unikania konfliktów twierdząc, że pobudzają one kreatywność. Pokazuje jednak sposoby radzenia sobie w konfliktami, które wspomnianą kreatywność wyzwolą, które okażą się być konstruktywnymi zamiast niszczącymi.


"Pomocy - konflikty!" to książka, którą warto mieć pod ręką i z której warto się uczyć.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger