Hubertus von Schoenebeck. Życie w wolności od psychicznej przemocy.

Wydane przez
Oficynę Wydawniczą Impuls

Niewielka rozmiarem książeczka wzbudziła we mnie pedagogiczny niepokój. Autor proponuje odejście od pedagogiki na rzecz postpedagogiki, która zamiast wychowywać będzie wspierać. Moim zdanie owa propozycja, jak i wszystkie postulaty von Schoenbecka, mogą budzić kontrowersje i dyskusje.

Psychiczna przemoc wymieniona w tytule to takie nastawienie dorosłych wobec dzieci, w którym odbieramy dzieciom zdolność samostanowienia od momentu narodzin. To postawa, w której dorosły oznajmia dziecku, że wie lepiej co dla niego, dziecka, jest dobre i bierze za nie - dziecko - odpowiedzialność.

Wśród postulatów głoszonych przez Autora znaleźć można postulat zniesienia obowiązku szkolnego (i to mi się podoba), a także dania dzieciom praw wyborczych. Zdumienie jaki mogą wywołać owe pomysły Autor ucisza twierdzeniem, że ruch praw kobiet początkowo budził uśmiech politowania, a przecież współcześnie kobiety mają prawa, o które walczyły.

Ta i inne książki Hubertusa von Schoenbecka są interesującym głosem w dyskusji o współczesnej pedagogice.

P.S. Po więcej inforacji zajrzyjcie na: AMICATION.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger