Henning Köhler. O dzieciach lękliwych, smutnych i niespokojnych.


Wydane przez
Oficynę Wydawniczą Impuls


Kolejna propozycja z doskonałej serii poświęconej pedagogice waldorskiej traktuje o duchowych podstawach wychowania. Autor, pedagog i terapeuta, przedstawia czytelnikom zagadnienia z pedagogiki i psychologii zmysłów.


Opisując funkcjonowanie dzieci lękliwych przez pryzmat tego, co my - jako rodzice, wychowawcy - możemy przedsięwziąć w ramach pomocy dziecku, Henning Köhler sięga często do postaw głoszonych przez Rudolfa Steinera.


Autor wyjaśnia przyczyny smutku, lękliwości i niepokoju wykazywanych przez dzieci, szukając owych przyczyn w duchowych przeżyciach. Metoda przezwyciężenia tych niepokojących stanów u dzieci również powinna opierać się na przesłankach duchowych. 

Jakich? Odsyłam do książki Henninga Köhlera:)

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger