K. Denek, B. Dymara, W. Korzeniowska. Dziecko w śwecie wielkiej i małej Ojczyzny.


Wydane przez
Oficynę Wydawniczą Impuls


"Dziecko w świecie..." jest XX tomem serii "Nauczyciele - Nauczycielom", która ukazuje się już od 1996 roku.
W tomie poświęconym zagadnieniu Ojczyzny, ten dużej, ogólnonarodowej i tej niewielkiej, lokalnej, naleźć możemy teoretyczne wyjaśnienia tego, czym jest ojczyzna, co o niej stanowi, jakie są cechy konstytuujące ojczyznę. Autorzy zadbali o to, by ukazać czerpiąc bogato z polskiej poezji i prozy, dorobek kulturowy stworzony ku czci ojczyzny.


Bardzo interesujący jest rozdział poświęcony małej Ojczyźnie - Górnemu Śląskowi, a także ta część książki, w której omówiona jest zależność "małych ojczyzn", ojczyzny i Unii Europejskiej - Autorzy zastanawiają się nad tym, na ile tożsamość regionów zostanie zachowana i na ile UE stanie się tworem złożonym z wielu oddzielnych kulturowo regionów, a na ile spróbuje ową tożsamość wchłonąć i zunifikować.


Ostatnia część książki poświęcona jest realizacji tematyki dotyczącej ojczyzny w codzienności edukacyjnej. Przedstawione są propozycje zajęć lekcyjnych na poszczególnych etapach nauczania, podczas których można z dziećmi i młodzieżą rozmawiać na temat znaczenia Ojczyzny w ich rozumieniu i odczuwaniu. Autorka dokonała ciekawego zabiegu - przeanalizowała niektóre podręczniki szkolne pod kątem zawartości tematów związanych z budzeniem patriotyzmu.


"Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny" pozwala przygotować się do rozmawiania z dziećmi na kulturowych, historycznych i emocjonalnych konotacji pojęcia Ojczyzna, ale daje również asumpt do tego, by samemu zastanowić się, co dla mnie znaczy Ojczyzna i co jest moją małą Ojczyzną. 

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger