08 czerwca 2010

E. Dzionek, M. Gmosińska, A. KOścielniak, M. Szwajkajzer. Kinezjologia edukacyjna.

Wydane przez
Oficynę Wydawniczą Impuls

Cztery Autorki przywołane powyżej stworzyły książkę, którą warto mieć pod ręką, jeśli tylko jest się nauczycielem w przedszkolu, w klasach I-III lub szkole specjalnej. Bez zbyt długich wstępów Autorki opowiedziały cóż to takiego jest Kinezjologia Edukacyjna, opisały ćwiczenia wstępne stosowane podczas zajęć, objaśniły na czym polegają poszczególne proponowane w scenariuszach zajęć ćwiczenia, przypomniały techniki twórczego myślenia i oddały nauczycielom w ręce osiemnaście scenariuszy lekcji atrakcyjnych, dobrze skomponowanych i ciekawych.

Ku zachęcie powiem, że książka wzbudziła słowa uznania także wśród moich koleżanek:)

Brak komentarzy: