E. Dzionek, M. Gmosińska, A. KOścielniak, M. Szwajkajzer. Kinezjologia edukacyjna.

Wydane przez
Oficynę Wydawniczą Impuls

Cztery Autorki przywołane powyżej stworzyły książkę, którą warto mieć pod ręką, jeśli tylko jest się nauczycielem w przedszkolu, w klasach I-III lub szkole specjalnej. Bez zbyt długich wstępów Autorki opowiedziały cóż to takiego jest Kinezjologia Edukacyjna, opisały ćwiczenia wstępne stosowane podczas zajęć, objaśniły na czym polegają poszczególne proponowane w scenariuszach zajęć ćwiczenia, przypomniały techniki twórczego myślenia i oddały nauczycielom w ręce osiemnaście scenariuszy lekcji atrakcyjnych, dobrze skomponowanych i ciekawych.

Ku zachęcie powiem, że książka wzbudziła słowa uznania także wśród moich koleżanek:)

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger