11.6.10

Wyglądamy...

 wszyscy teraz mniej więcej tak:


P.S. Wiatraki w mieście wykupili.

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Prowincjonalna nauczycielka , Blogger