Beatrix Podolska. Łatwe piosenki dla dzieci.


Wydane przez

Wydawnictwo Impuls

W książce z "Łatwymi piosenkami...", do której dołączona jest płyta,  zamieszczono ponad sto trzydzieści piosenek o różnym stopniu trudności, różnej długości i tematyce. Autorka podzieliła je według pór roku, do których są odpowiednie i według trudności, proponując ich wykorzystanie w przedszkolach, młodszych klasach szkoły podstawowej, czy w domu:)

Korzystam z książki już od pewnego czasu i zdążyłam docenić jej zalety. Szczególnie podobają mi sie piosenki krótsze, takie które można zaśpiewać albo jako przerywnik, albo potraktować jako pląs podczas międzylekcyjnych zajeć ruchowych. Dłuższe piosenki, wpadające i melodią i tekstem, łatwo dzieciom do uch, moi uczniowie polubili, a ja korzystając z tego wciąż zachęcam ich do nauki kolejnych:)

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger