David Rieff. W morzu śmierci. Wspomnienia syna.


Wydane przez
Wydawnictwo Czarne


David Rieff to syn Susan Sontag, a jego książka stanowi swoiste pożegnanie z matką, pewien sposób usprawiedliwienia siebie wobec nieuchronnego, wobec nieuleczalnej choroby jaka zabiła Sontag.

Z racji tematu jest to książka trudna. Tym trudniejsza, że syn z jednej strony pisze zachowując dystans, z drugiej uderza w ton dość osobisty, by nie rzec intymny.

Autor opisuje zmagania matki z rakiem. Niegdysiejsze z rakiem piersi, później narządów rodnych, a na koniec - z białaczką. Portretuje jej życie poprzez zapiski, jej pęd do wiedzy mimo, iż wiedza w tym przypadku nie przynosi jej ukojenia, sprawdza jak postrzega siebie przez chorobę matki.

Opis jest przejmujący, odsłania relacje między dorosłym synem, a umierającą matką, pewną niemożność porozumienia się, sztywność emocjonalną przy jednoczesnym, głębokim uczuciu.

Poważna lektura na zamysły wczesnolistopadowe.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger