49 gier i zabaw. Scenariusze dla rodzin,

przedszkoli, szkół, kolonii i obozów wypoczynkowych. J. i B. Luvmour, D. i T. Weistar, A.i A. Kara.


Wydane przez
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Autorzy książki są pracownikami Instytutu EnCompass zajmującego się propagowaniem koncepcji Naturalnych Rytmów Uczenia. Koncepcja ta zakłada holistyczne postrzeganie dziecka, dbanie o jego całościowy rozwój i dobro. Wynikiem współpracy Państwa Luvmour, będących dyrektorami Instytutu, oraz specjalistów zajmujących się kształceniem na świeżym powietrzu, kształceniem tradycyjnym i nietradycyjnym, jest książka, którą Wam przedstawiam.

Każda z przedstawionych gier zaczyna się od przedstawienia optymalnego wieku jej uczestników, liczebności grupy, w której najlepiej realizować ową zabawę, miejsce, niezbędne rekwizyty, sposób przygotowania do gry oraz opis jej przebiegu zgodnego z założeniami autorów.

Wszystkie zaproponowane w książce gry i zabawy podzielono na trzy grupy: gry i zabawy wymagające współpracy, zadania oraz całościowe uczenie się w formie zabawy.

Moją szczególną uwagę przykuł ostatni rozdział. W nim najbardziej uwidacznia się holistyczna koncepcja rozwoju człowieka. Mimo, że zaproponowano tu zaledwie trzy zabawy, łatwo zrozumieć ich przesłanie i samemu spróbować podjąć wysiłek stworzenia podobnego projektu edukacyjnego. Fascynująca jest na przykład propozycja tematu poświęconego drzewu - temu czym ono jest i - co bardzo ważne - jak je postrzegamy. Ciekawą przygodą intelektualną może okazać się uświadamianie dzieciom czym jest kultura, jak obyczaje kulturowe wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie społeczne.

Wiele z gier i zabaw przedstawionych w pierwszym, najobszerniejszym, rozdziale możemy realizować podczas spotkań rodzinnych, czy - jak chcieli tego autorzy książki - podczas obozów czy kolonii. Te wspierające rozwój współpracy między uczestnikami zabaw są z pewnością zbyt cenne, by ich nie wykorzystać.

Jeśli zatem czeka Was spotkanie rodzinne lub dzieciaki kolonijne zastanówcie się nad przydatnością "49 gier i zabaw". Ja jestem na "tak".

1 komentarz:

naczynie gliniane pisze...

To by mi się przydało:)

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger