Barbara Dyl. Jak przez wiersze ortografia szybko nam do głowy trafia.


Wydane przez

Wydawnictwo Impuls

Autorka w krótkich rymowanych wierszykach przybliża dzieciom zasady ortografii. W prosty, przystępny sposób wyjaśnia kiedy użyć „ó” „ch”, „h”, „rz”, „ż” oraz podaje przykłady spółgłosek zmiękczanych przez „i” oraz znak zmiękczenia.

Wiersze są łatwe do zapamiętania, co jak sądzę pomoże dzieciom poznać podstawowe tajniki ortograficzne, a rodzicom i nauczycielom daje przyjazne narzędzie do pracy z dziećmi.


1 komentarz:

Karolina.ja pisze...

O, na pewno pomoże. Moja mama do dziś recytuje wierszyki ortograficzne, których nauczyła się w pierwszej klasie.

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger