Etyka wobec sytuacji granicznych (red. Probucka)


Wydane przez

Oficynę Wydawniczą Impuls

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na II Ogólnopolskim Forum Etycznym, które odbyło się w czerwcu 2006 roku w Krakowie. Teksty poświęcone są etycznym aspektom sytuacji krańcowych i granicznych, co zapowiada ciekawe rozważania na temat dylematów, z jakimi musi borykać się człowiek postawiony w sytuacji ekstremalnie trudnej. Trzeba jednak od razu powiedzieć, że raczej nie znajdziemy w tym opracowaniu wypowiedzi wpisujących się w schemat "za lub przeciw", a traktujących o zjawiskach takich jak eutanazja, kara śmierci, aborcja, śmierć czy wojna, ale to wychodzi książce na dobre, bowiem mamy okazję zetknąć się z głęboką refleksją na tematy etyczne - autorzy szukają odpowiedzi na pytania o to, czym jest etyka, z jakich wywodzi się źródeł, jakie są relacje między etyką i moralnością, co to są sytuacje krańcowe i graniczne.


Wśród referatów znajdziemy rozważania dotyczące, żeby użyć tego sformułowania, wąskich tematów, jak choćby kwestii narażania życia przez ludzi zdobywających najwyższe szczyty górskie, jak również teksty bardziej abstrakcyjne, jak np. komentarz do ofiary składanej z syna przez Abrahama.

Książka z pewnością najbardziej smakować będzie czytelnikowi wyrobionemu, mającemu przygotowanie filozoficzne, aczkolwiek wiele ciekawych rzeczy znajdzie każdy, kto lubi pracować z tekstami różnych autorów i nie boi się stawić czoła chociażby refleksjom na temat tego, w jaki sposób do historii składania przez Abrahama ofiary z Izaaka odnieśli się Kierkegaard, Lévinas i Derrida.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger