Janusz Korwin-Mikke. Wolność do trzymania za mordę.


Wydane przez
Wydawnictwo Red Horse

„Wolność do trzymania za mordę” to zbiór tekstów opublikowanych w prasie w ostatnich latach. Tematyka i forma felietonów nie są niespodzianką – autor zajmuje się problematyką wolnościową a pióro ma świetne i cięte.

Niektóre felietony Korwn-Mikkego w większym stopniu dotykają spraw bieżących, inne pisane są z większym dystansem do codzienności ale we wszystkich znajdujemy fundamentalne zasady wyznawane przez wolnościowców i zwolenników wolnego rynku. Wyrobiony czytelnik o poglądach liberalnych (w dobrym, tradycyjnym rozumieniu pojęcia liberalizm) czyta te teksty z przyjemnością, zastanawiając się przede wszystkim nad tym, w jakich to jeszcze dziedzinach autor znajdzie przykłady na postępujące ograniczanie wolności. Z kolei czytelnicy jedynie prasy mainstreamowej co i rusz trafiają na bon moty, które wprawiają ich w osłupienie, jak chociażby ten:

Jeśli chcecie Państwo być traktowani poważnie, to przestańcie pieprzyć frazesy, że „chcecie pracy” i zrozumcie, że chcecie pieniędzy. Wcale nie chcecie być Ludźmi Pracy!

„Wolność do trzymania za mordę” to książka obnażająca istotę tyranii status quo, pod którym to pojęciem jego twórca, Milton Friedman, rozumiał układ petryfikowany przez władzę, biurokrację i beneficjentów systemu; to książka pokazująca rzeczywistość w sposób diametralnie różny od tego, w jaki szerokiej publiczności prezentują sprawy przede wszystkim symulakryczne media.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger