Kornelia Maternicka, Mariola Góra. Wiem, co potrafię. Testy sprawdzające osiągnięcia ucznia klasy trzeciej.


Wydane przez
Wydawnictwo Harmonia

Testy opracowane przez autorki są znakomitym narzędzie pozwalającym nauczycielom na kontrolowanie postępów edukacyjnych u uczniów.

Tematyka zagadnień pogrupowana jest według obszarów edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowej. Zaproponowano sześć form zadań testowych, które autorki przygotowały w oparciu o klasyfikację B. Niemierko.

Każdy z testów rozpoczyna się tekstem, po przeczytaniu którego, uczniowie powinni umieć odpowiedzieć na zadane poniżej pytania.

Książka jest barwnie i prosto zilustrowana. Obrazki służą jako podpowiedź lub stanowią dopełnienie postawionych przed uczniami zadań.

Tematyka poruszana w testach opisuje świat przyrody, uroczystości rodzinne, święta narodowe i religijno-rodzinne, przywołuje wiedzę o wydarzeniach historycznych, naukowcach, ale nie pomija sytuacji codziennych, znanych dzieciom z praktyki. Dzięki testom uczniowie utrwalają znajomość regionów Polski i legend związanych z naszym obszarem kulturowym.

Testy opracowane przez panią Kornelię Maternicką i Mariolę Górę można stosować albo jako podsumowanie większej partii materiału albo jako podsumowanie konkretnej lekcji. Na końcu książki znajdziemy kryteria zaliczenia testu, informacje jakiego zakresu treści kształcenia dotyczy dany test, jakie umiejętności w nim badamy. Autorki umieściły również bibliografię odsyłającą użytkowników „Wiem, co potrafię…” do całych tekstów lektur wykorzystanych w testach.

Świetna pomoc. Polecam:)

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger