Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka, Katarzyna Sirak-Stopińska. Po rozum do głowy. Doskonalenie najważniejszych umiejętności uczniów klas I-III.Wydane przez
Wydawnictwo Harmonia

Autorki przygotowały doskonałą podpowiedź dla nauczycieli i rodziców. Najważniejsze umiejętności uczniów podzielono według obszarów: język polski, matematyka, środowisko, a w ramach tych obszarów wyselekcjonowały poszczególne umiejętności jakie uczniowie zdobywają realizując określone typy zadań.

Książka uczy, ale została w tak przyjemny sposób skonstruowana, że owa nauka przychodzi niejako intuicyjnie, podczas zabawy i ku zaspokojeniu ciekawości uczniowskiej.
W dziale językowym ćwiczenia sprawdzają umiejętność czytania ze zrozumieniem, kształcą spostrzegawczość wzrokową, utrwalają zasady ortografii oraz znajomość części mowy.

W dziale matematyki ćwiczenia dotyczą dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia oraz znajomości figur geometrycznych. Uczniowie powinni wykazać się także orientacją w pojęciach dotyczących czasu – zarówno w ramach odczytywania godzin, znajomości pojęć: sekunda, minuta, godzina, jak również w ramach znajomości nazw miesięcy i odczytywania cyfr rzymskich.

Dział „środowisko” utrwala znajomość najbliższego otoczenia dziecka, wdraża do obserwacji przyrody. Znajdziemy tu również ćwiczenia poświęcone poszczególnym świętom, wiedzy o zwierzętach i roślinach.

Podoba mi się, że „Po rozum do głowy” zachęca uczniów do dużej aktywności. Oprócz wykazywania się wiedzą i umiejętnościami w zakresie konkretnych tematów dzieci bawią się (i jednocześnie odpoczywają od wysiłku intelektualnego) wycinając, kolorując obrazki, wklejając elementy dopełniające zadania.

Ta książka nie pozwala się nudzić.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger