Aleksandra Feder, Anna Nieścierowicz. Program kształcenia zintegrowanego


Wydane przez
Wydawnictwo Harmonia
dla I etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Zaprezentowany przez Panie Feder i Nieścieruk program znajduje się na ministerialnym wykazie programów dopuszczonych do użytku w szkołach. Autorki podkreślają, że najistotniejsze w ich koncepcji jest wyróżnienie dziecka – jego możliwości, potrzeb rozwojowych i zainteresowań.

W „Programie…” ujęto treści nauczania oraz przewidywane osiągnięcia ucznia po zakończeniu pierwszego etapy edukacyjnego. Osiągnięcia podzielono na minimalne, zadawalające i maksymalne. Można zatem, za podpowiedzią autorek, uznać, że owe stopniowane trudności można wykorzystać próg umiejętności jakie uczeń powinien opanować w danej klasie. Treści nauczania podzielono na działalność społeczno-przyrodniczą, polonistyczną, matematyczną, muzyczno-ruchową, fizyczno-ruchową.

Autorki, aby ułatwić nauczycielom korzystającym z ich publikacji pracę, proponuję listę lektur, które mogą wzbogacić działania edukacyjne. Co ważne (mam chyba skrzywienie na tym tle) autorki pomyślały również o nauczycielach i przygotowały listę książek, których lektura może okazać się pomocna w pracy z dziećmi upośledzonymi.

Na końcu książki znajduje się aneks, w którym, między innymi, znajdziemy propozycję rozmaitych metod pracy z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej.

Podsumowując: napisane dobrze, przydatne:)

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger