Mieczysław Łobocki. Metody i techniki badań pedagogicznych.


Wydane przez
Oficynę Wydawniczą Impuls

O ile poprzednia przedstawiona przeze mnie książka Mieczysława Łobockiego opisywała proces badań pedagogicznych, kolejność etapów, wymogi stawiane poszczególnym typom badań i zachętę do namysłu z jakim autor zaleca podejść do opisywania pedagogicznej rzeczywistości, to w „Metodach i technikach…” znajdziemy przede wszystkim metody badawcze. Są tu zatem wyjaśnienia dotyczącego tego, czym charakteryzują się eksperyment, obserwacja, skale ocen, testy osiągnięć szkolnych, analiza dokumentów, metoda dialogowa i inne, jakie techniki są im właściwe i jakie narzędzia pozwolą, w ramach zastosowanej metody, zgromadzić najpełniejsze informacje o interesującym nas wycinku rzeczywistości. Autor radzi (i przestrzega) wskazując czynniki wspierające stosowanie wybranej metody i techniki oraz to, co w niej zagraża rzetelnemu przebiegowi badań pedagogicznych.

Gdy byłam na studiach to w ramach przedmiotu "metodologia badań pedagogicznych" polecano nam dwóch autorów. Im większą mam praktykę, tym bardziej skłaniam się ku temu z autorów, który pisze prosto, zrozumiale, słowem - przyjaźnie czytelnikowi. Tak właśnie pisze Mieczysław Łobocki.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger