Elżbieta Jaroni. Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej.


Wydane przez
Wydawnictwo Impuls

Czy wiecie, że w latach 1999 – 2000 minister edukacji dopuścił do użytku osiemnaście programów edukacji zintegrowanej?

Elżbieta Jaroni przedstawia czytelnikom to, co budzi wątpliwości podczas organizacji nauczania wczesnoszkolnego. Przytacza różne podejścia do edukacji najmłodszych, wskazując ich pozytywy i podkreślając ewentualne nieprawidłowości jakimi mogą skutkować. Tytułowe dylematy, zdaniem autorki, wynikają z wielości propozycji programowych, czy trudności z jednoznacznym określeniem definicji i założeń edukacji zintegrowanej. Autorka przytacza wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli i dających obraz świadomości wymogów nauczania zintegrowanego w środowisku nauczycielskim.

Elżbieta Jaroni porusza w swojej publikacji między innymi praktykę wykorzystywania multimediów podczas zajęć edukacyjnych oraz przestawia kształcenie matematyczne włączone w edukację zintegrowaną.

Założenia programowe edukacji zintegrowanej związane są z wieloma rozważaniami edukatorów i nauczycieli dotyczącymi sposobów ich realizacji. Podbudowa teoretyczna napotyka różnorodna interpretację i stąd też praxis bywa różne. Elżbieta Jaroni namawia czytelników do zastanowienie się nad edukacją.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger