Alicja Mauer, Iwona Bołuć. Dzieci z zespołem Williamsa. Diagnoza i terapia.

Wydane przez
Wydawnictwo Impuls

Z ciekawością zajrzałam do omawianej publikacji, bo choć podczas studiów zetknęłam się z nazwą zespołu Williamsa to nie czuję się wyposażona w wiedzę na tyle, by nie potrzebować jej sobie uzupełnić.

W książce zawarte są charakterystyka zespołu Williamsa, wskazania dla rodziców i nauczycieli. Co ciekawe Autorki zdecydowały się rozpocząć omawianie zespołu Williamsa od przedstawienia modelu radzenia sobie przez rodziców z informacją, że urodziło im się dziecko o zaburzonym rozwoju. Bardzo interesujące się ankiety – kwestionariusze badawcze, na podstawie których rodzice i nauczyciele określić mogą poziom adaptacji dziecka do warunków życia i samoobsługi oraz poziom zachowania i umiejętności dziecka z zespołem Williamsa.

Książka obowiązkowa dla pedagogów specjalnych i rodziców.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger