Diane Ackerman. Azyl.

Wydane przez
Wydawnictwo Świat Książki

"Azyl" stanowi dla mnie uzupełnienie i, w pewnych kontekstach, poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania Ogrodu Zoologicznego w Warszawie podczas wojny. Autorka opierając się na książce Antoniny Żabińskiej "Ludzie i zwierzęta" oraz na wielu innych, podanych w bibliografii źródłach, przedstawiła historię dwojga wspaniałych ludzi, który w miejscu im powierzonym ukrywali skazanych na śmierć ludzi, którzy ratowali życie narażając siebie, którzy całą swoją życzliwość do świata ukierunkowali tak, by nieść pomoc najbardziej potrzebującym.

Książka Diane Ackerman opisuje Warszawę w czasie wojny, istnienie getta, powstanie sierpniowe tworząc szerokie tło dla tych czytelników, którzy - przede wszystkim - Polakami nie są. Znaleźć tu jednak można i takie szczegóły z historii Warszawy, o których nie każdy Polak wie, choćby z braku głębszego zainteresowania tematem.

Podczas lektury "Azylu" dostrzegałam w misternie oplatającej Państwa Żabińskiej siatce ludzi uzależnionych od ich pomocy znane nazwiska, powszechnie rozpoznawalne postacie. I cieszyłam się, że Los skrzyżował ich ścieżki z Antoniną i Janem. Że postawił na ich drodze kogoś, kto nie był obojętny.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger