Anna Luberda-Kowal. Rozmówki angielskie.


Wydane przez

Krakowskie Wydawnictwo Naukowe

Okres wakacji sprzyja wędrówkom. I choć może niektórym trudno jest uwierzyć w to, że ktoś nie zna angielskiego, osoby chętnie korzystające z podpowiedzi słowników i rozmówek istnieją.

Niewielkie w rozmiarze, wręcz kieszonkowe, rozmówki nowego wydawnictwa krakowskiego są bogate w treść. Autorka podzieliła słówka i zwroty w dwadzieścia siedem grup, a każdą z grup na kilka działów. Oprócz słownika (zamieszczanego przy każdym dziale), znajdziemy tu podpowiedzi jak odpowiadać na zadane nam pytania.

Słownictwo zawarte w „Rozmówkach…” jest na tyle szerokie, by ułatwić pierwsze kroki w Wielkiej Brytanii imigrantom, turystom, a także wszystkim tym, którzy nie dotarli do Anglii, ale chcą dzięki językowi angielskiemu porozumieć się z mieszkańcami innych niż Anglia krajów.

www.krakowskiewydawnictwonaukowe.pl

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger