Leszek Kołakowski. Ułamki filozofii


Wydane przez
Wydawnictwo Prószyński i S-ka


Książka „Ułamki filozofii” zbudowana jest podobnie jak tom „O co nas pytają wielcy filozofowie”. W „Ułamkach” autor nie omawia najważniejszych idei wielkich myślicieli, ale bierze na warsztat najsławniejsze w historii filozofii fragmenty, często pojedyncze zdania. Mamy więc rozważania na temat sentencji takich jak „wiem, że nic nie wiem” Sokratesa, „myślę więc jestem” Kartezjusza czy „nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę” Ockhama.

Czasami okazuje się, że te najsławniejsze maksymy brzmią nieco inaczej, niż sądzi szeroka publiczność, czasami też, jak przekonuje Kołakowski, filozofowie wypowiadając swoje najbardziej znane zdania, mieli intencje inne od tych, które im się przypisuje. Kołakowski często swoje rozważania nad poszczególnymi fragmentami kończy pytaniem, a nieraz nie waha się postawić pytania w drastycznej formie, jak choćby wtedy, gdy pyta o Leibniza i Heideggera: „Czy byli aż tak głupi?”

Warto dodać, że obok Leszka Kołakowskiego, autorką niektórych notek jest córka filozofa, Agnieszka Kołakowska, która jednak nie chciała aby jej nazwisko widniało na karcie tytułowej. 

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger