Paszporty Polityki

Dla porządku odnotowuję kogoż to w tym roku Polityka uhonorowała:
Literatura. Sylwia Chutnik

Film. Małgorzata Szumowska

Sztuki wizualne. Maciej Kurak

Teatr. Paweł Łysak

Muzyka poważna. Artur Ruciński

Muzyka popularna. Maria Peszek

Kreator kultury. Krystian Lupa.
P.S. Dwie książki czekaja na recenzję, trzecia jest w czytaniu. Ale jakoś dzień mi się skurczył...

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger