Zaproszenie do Turnieju Poetyckiego


Miejski Dom Kultury
„ZAWODZIE”
w Katowicach


zaprasza do wzięcia udziału
w VIII edycji
Ogólnopolskiego
Turnieju Poetyckiego


REGULAMIN VIII EDYCJI TURNIEJU POETYCKIEGO
„O LAUR ZAWODZIAŃSKI”


1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy, bez względu na przynależność do związków twórczych.

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych i nienagradzanych wierszy (w tym dwóch o dowolnej tematyce i jednego mówiącego o kobiecie w realiach życia codziennego) w trzech egzemplarzach maszynopisu. 

3. Nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem.

4. Do zestawu wierszy należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres i telefon autora.

5. Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2009r.
   
6. Wiersze należy nadsyłać na adres: Miejski Dom Kultury „Zawodzie”, ul. Marcinkowskiego 13, 40-233 Katowice, z dopiskiem:   „O Laur Zawodziański” (tel/fax:32/255-32-44, e-mail: mdk@mdkzawodzie.pl)

7. Regulamin dostępny jest również na stronie: www.mdkzawodzie.com

8. Prace oceniać będzie jury powołane przez MDK „Zawodzie”. Przewodniczącą jury jest Marta Fox – poetka i powieściopisarka.

9. Jury przyzna 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

10. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

11. Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom odbędzie się  12 .03.2009 roku, o godz. 16:30, w Miejskim Domu Kultury „Zawodzie” w Katowicach.
12. Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają.
13. Sprawy nie objęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga jury oraz organizatorzy turnieju.


Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem 
nagród laureatom odbędzie się 
12 marca 2009 roku o godz. 16:30,
  w Miejskim Domu Kultury „Zawodzie”  
 w Katowicach, ul Marcinkowskiego 13.

O GODZ. 18:00 ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ WYSTAW
PT.: „KOBIECA PERSPEKTYWA”
-„Polski Jedwab”- Agata Sałata
-akwarele-Aldona Adamska-Dziuba
O GODZ.18:30 ZAPRASZAMY NA NIESPODZIANKĘ ARTYSTYCZNĄ

NA PODSUMOWANIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH POETÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W TURNIEJU!!!Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger