Jadwiga Stasica. Moja I klasa. Poradnik dla nauczycieli.

Wydane przez
Oficynę Wydawniczą Impuls

Publikacja Jadwigi Stasicy jest idealna dla nauczycieli, którzy bądź to rozpoczynają pracę w szkole z najmłodszymi dziećmi, bądź pracują z nimi od tak wielu lat, że kusi ich, by spróbować czegoś nowego, by na podbudowie swoich wypracowanych metod sprawdzić przeniesienie metod proponowanych przez równie doświadczonego pedagoga.

Nietrudno zgodzić się z tym, że pierwsze dni w szkole warunkują to, jak do tej instytucji oświatowej odnosić się będą dzieci. Warto zatem zadbać o to, by kontakt dzieci ze szkołą był jak najprzyjemniejszy, by dzieci nabrały przekonania (które rzecz jasna zweryfikuje życie;)), iż daje się im tam bezpieczne miejsce do rozwoju wszelkich upodobań, uzdolnień, a także stwarza szansę na wielokierunkową naukę.

Jadwiga Stasica, poza przypomnieniem założeń teoretycznych dotyczących organizacji zajęć w okresie przygotowawczym do nauki, przedstawia w swojej książce przykłady zajęć zintegrowanych do zrealizowania w tym okresie oraz zabawy, ćwiczenia, gry, które mogą ułatwić dziecku wdrożenie się w edukacyjną codzienność szkolną.

„Moja I klasa” pełna jest doskonałych pomysłów na to, jak urozmaicić swoją pracę i sprawić, by dzieciaki poczuły się w sali lekcyjnej najlepiej jak można, by nawiązały dobre relacje z nauczycielem i kolegami, by zaciekawiły się szkołą.

P.S. Zawsze wydawało mi się, że najszybciej aktualność tracą powieści osadzone bardzo mocno w rzeczywistości polityczno-społecznej. Podczas zapoznawania się w publikacją Pani Stasicy uświadomiłam sobie, że przepisy oświatowe zmieniające się wraz z każdym nowym ministrem, sprawiają, iż literatura pedagogiczna oparta o przepisy prawne, staje wobec ryzyka równie szybkiej dezaktualizacji, co fikcja literacka.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger